Algemene voorwaarden

Dienstenml.be wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan www.dienstenml.be niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.dienstenml.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door www.dienstenml.be door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door www.dienstenml.be gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

 

Het opslaan van data bij registratie

Dienstenml.be heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

 

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.dienstenml.be", toebehoort is:
Diensten Midden Limburg, Heuveneindeweg 9b
3520 Zonhoven
Contactpersoon: Jan Eerlings

 

Het gebruik van de data

Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

 • Geregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst. Deze cookie bevat kleine stukjes data die we gebruiken om het gebruiksgemak te optimaliseren.
  Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma’s die je gebruikt.
  De website www.dienstenml.be kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

 • Data in log-files: Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.

 • Als je al een formulier ingevuld hebt: Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, andere informatie over de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site. De verzamelde informatie kan, door www.dienstenml.be gebruikt worden voor marketingacties.

 

Cookie-beleid

Deze website laat - naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring - ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google en anderen.

 • Google
  Er worden Google cookies gebruikt voor Google Analytics – een tool die toelaat te analyseren hoe surfers de site gebruiken. Dit kan door geautomatiseerde rapporten over de websiteactiviteit en internetgebruik op te stellen voor website-exploitanten.

  We gebruiken de demografische en interesserapporten van Google Analytics om onze interne diensten te verbeteren. U kunt het delen van demografische en interesserapporten uitschakelen via uw Google account.